Samenwerking als sleutel tot succes

VP-cursus

‘Het kunstgebit in theorie en praktijk’

Cursusleider: prof. dr. M.A.J. van Waas

Algemene doelstelling:

Uitbreiden van achtergrondkennis én klinische vaardigheden op het gebied van de volledige gebitsprothese, al dan niet op implantaten in de edentate onderkaak.

‘Het kunstgebit in theorie en praktijk’

Cursusleider: prof. dr. M.A.J. van Waas

Docenten: mevr. drs. A.L.J.C. Heck (tandarts-implantoloog), drs. P.M.J.M. Thoolen (tandarts-implantoloog), prof.dr.M.A.J. van Waas (tandarts)

T: 013-5210660

E: peterthoolen@oisterwijkkliniek.nl

Data: zes cursusdagen, wekelijks gedurende een periode van 2 maanden

Cursustijden: op donderdag van 15.00 tot 21.15 uur.

Doelgroep: tandartsen

Aantal cursisten: 6 tandartsen

KRT-punten: 36

Locatie cursus: Oisterwijkkliniek Tandheelkunde

Kosten: € 3500,-

Opzet van de cursus:

Als gevolg van ontwikkelingen en de taakdelegatie in de klinische tandheelkunde dreigt de vervaardiging van de gebitsprothese als ultieme gebitsrehabilitatie volledig uit de handen van de tandarts algemeen practicus te verdwijnen. Andere beroepsgroepen nemen de behandeling van deze categorie patiënten over waardoor kennis en klinische ervaring op dit gebied bij tandartsen langzaam maar zeker aan het verdwijnen is. Ook binnen de huidige opleiding tot tandarts komt dit onderdeel slechts summier aan de orde. Jammer, want het is juist een prachtig onderdeel van onze professie.

Met zijn drieën, twee ervaren clinici en een theoretisch onderlegde practicus, willen we hier wat aan doen en daarom bieden we een cursus aan. De cursus voorziet erin kennis en klinische vaardigheden op het gebied van de volledige gebitsprothese weer up-to-date te brengen. In zes sessies behandelt iedere cursist een volledige prothesepatiënt, al dan niet op implantaten in de edentate onderkaak, en wordt de theoretische achtergrond van de behandeling uitgebreid doorgenomen.

We hebben getracht de cursus zo laangdrempelig en interactief mogelijk op te zetten en werken via het meester-gezel principe zodat u spelenderwijs uw kennis en vaardigheden over de materie verbetert.

Algemene doelstelling:

Uitbreiden van achtergrondkennis én klinische vaardigheden op het gebied van de volledige gebitsprothese, al dan niet op implantaten in de edentate onderkaak.

Leerdoelen:

  • De cursist heeft kennis hoe een anamnese af te nemen en een klinisch onderzoek te doen bij een edentate patiënt en afwegingen te maken betreffende de aard van de mogelijke behandeling, en voert dit uit bij een patiënt.
  • De cursist heeft kennis van de anatomie van de mond van de edentate patiënt en het belang daarvan voor het afdrukken van de kaak en het functioneren van de prothese, en voert de afdrukprocedure praktisch uit bij een patiënt.
  • De cursist heeft kennis genomen van de achtergronden van de opstelling en de beetregistratie, en past dit praktisch toe bij een patiënt.
  • De cursist heeft kennis genomen van de esthetische aspecten van de vervaardiging van gebitsprothese en de psychologische impact ervan, en past dit praktisch toe bij een patiënt.
  • De cursist heeft kennis van de basisprincipes van de vervaardiging van een overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak, inclusief indicatie en aard meso-structuur.
  • De cursist heeft kennis van de basisprincipes van de vervaardiging van een immediaatprothese, inclusief indicatie.
  • De cursist heeft kennis genomen van de nazorgaspecten van de gebitsprothese, inclusief de meest voorkomende pathologie en de behandeling daarvan.

Na het volgen van deze cursus:

Bent u theoretisch weer helemaal bijgeschoold op terrein van de behandeling van edentate patiënt die een (nieuwe) prothese nodig heeft en heeft u geleerd hoe u de theorie in de praktijk kunt brengen. 


CV's docenten:


Prof. dr. M.A.J. van Waas
Rien van Waas behaalde in 1974 zijn tandartsdiploma aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in 1985 op het proefschrijft: "Een kunstgebit een kwestie van doorbijten.Van 1985 tot 1995 werkte hij bij de vakgroep   Orale Functieleer van de Katholieke Universiteit te Nijmegen en van 1995 tot 2011 was hij hoogleraar in de Orale Functieleer op ACTA.Hij schreef 80 artikelen in de Engelse en even zoveel in de Nederlandse taal. Sinds   2011 heeft hij een parttime-aanstelling op ACTA en geeft hij postacademisch onderwijs.

mevr. drs. A.L.J.C. Heck (tandarts-implantoloog)
Anneloes Heck studeerde in 1981 als tandarts af aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Dit nadat aan dezelfde Universiteit in 1976 het diploma mondhygiënist werd behaald.Anneloes Heck heeft haar werk in de eigen algemene praktijk te Heeswijk-Dinther vele jaren gecombineerd met docentschap aan de opleiding tandart assistenten en daarna als docent op deafdeling Orale Functieleer van de Radboud Universiteit, speciaal aandachtsveld "Volledige Prothethiek en Implantologie". Zij is geregistreerd tandarts-implantoloog bij de NVOI en volgdevele nationale en internationale cursussen. Haar praktijk is een verwijspraktijk voor lastige prothetiek en implantologie en momenteel werkt zij part-time op het CBT van het JBZ te Den Bosch en part-timeals implantoloog-prothtist in Kerkdriel bij tpt Plein.

drs. P.M.J.M. Thoolen (tandarts-implantoloog)
Opleiding: Maurick College VWO: 1971-1977
Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen 1977-1982. (Studentassistent Restauratieve Tandheelkunde en Kroon en Brugwerk  2 jaar
Jaarvertegenwoordiging Cognitieve Commissie 2 Jaar, Organisatie Batavierenloop 2 jaar TFV December Muziekuitvoeringen  2 Jaar)

Professioneel:
Van 1982- 2004 Algemeen Practicus Tandartspraktijk Thoolen en oprichter Tandheelkundig Centrum Oisterwijk (THCO)
Sinds 1989 actief met Tandheelkundige implantologie. Eerst op doorverwijzing van collegae in Tandheelkundig Centrum in Oisterwijk
In November 2003 start verwijspraktijk voor Parodontologie en Implantologie en Reconstructieve Tandheelkunde te Oisterwijk
April 2004 oprichting Oisterwijkkliniek 
Na studie diverse  cursussen in binnen en buitenland P.A.O.Tandheelkunde gedaan waaronder cursussen in Tandheelkundige Implantologie en Parodontologie. Zoals Current Concepts in Implant Dentistry in 2005-2007 in New York en Continuing Education Programme in Implant Dentistry UCLA Los Angeles in 2001, EFP Berlijn, Stockholm. AAP Philadelphia. Verder cursussen oa. in Londen, Boston, Lissabon, Freiburg, New York Wenen, Stockholm, Athene en Goteborg
Van 1996 tot 2006 als tandarts medewerker werkzaam op de afdeling Parodontologie en staflid van het MSc.programma Parodontologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.(Met verantwoording voor Paroprothetiek, Paro-Orthodontie en Implantologie)
Erkenning implantoloog door NVOI in 2003
Inmiddels diverse lezingen en cursussen gegeven over klinische aspecten van de implantologie 
ITI member
Lid ANT,NVVRT,NVOI,NVVP,Stichting Implantologie Nederland, Iqual groep Midden Brabant III, Advanced Study Club Astra, Advanced Study Club Camlog
Co director van het Continuing Education Program in Comprehensive Dentistry in de Oisterwijkkliniek Tandheelkunde
Lid Consilium Implantologicum vanaf 2008
Voorzitter Belangenvereniging Implantologie Nederland (BIN)
Dent@c Leerplein: Blended Learning opleidingsprogramma orale implantologie en Mede oprichter van het tandheelkundig communicatieplatform Denthome