Samenwerking als sleutel tot succes

Dentac

Voor het Dentac-leerplein heeft de Oisterwijkkliniek het CEPID-programma geschreven:

Continuing Education Program in Implant Dentistry

In de tandartsenpraktijk waar de uitvoering van taken een grote mate van vakkennis en ervaring vereist en er voortdurend nieuw denkwerk nodig is om taken bekwaam te kunnen uitvoeren, is collegiaal aanbod van onderwijs en toetsing een belangrijk hulpmiddel voor kwaliteitsbehoud en verbetering. De toenemende complexiteit en eisen van de klant vraagt om een continue afstemming met eigen vakgenoten en ervaren inhoudsdeskundigen per specialistisch vakgebied. 
Onderwijs aanbieden en volgen gaan uiteindelijk altijd gepaard met de vraag; Wat levert het op? Evaluaties, theorie- en praktijktoetsing, intercollegiale toetsen, etc. Er zijn vele manieren om deze vraag beantwoord te krijgen. Een gedegen opleiding bestaat niet uit toetsen alleen. Er moet onderwijs omheen gebouwd zijn, zodat de cursist zich veilig voelt in het onderwijs en zich met een bekwaam gevoel op de werkplek kan begeven om hetgeen is aangeleerd in het opleidingstraject toe te passen in de eigen praktijk.

De opleiding CEPID heeft een oplopend complexiteitsniveau te weten Basis, Voortgezet en Gevorderd. Elk niveau bestaat uit een curriculum opgebouwd uit een zelfde aantal lesblokken. Elk niveau heeft een wetenschappelijke onderbouwing waarin zowel chirurgische als prothetische aspecten worden aangeboden. 
De cursist werkt meerdere behandeltrajecten uit volgens de klinische leidraad;

  • Onderzoek en anamnese
  • Diagnostiek
  • Indicatiestelling
  • Behandelingsplanning
  • Therapie
  • Evaluatie en nazorg

Tijdens de opleiding worden demonstraties en live surgery gebruikt om daarna de cursist praktisch te laten oefenen volgens het hands-on principe, begeleid door ervaren tandartsen, implantologen, parodontologen. In stages onder begeleiding en later zelfstandig behandelen van patiÎnten in kliniek(en) voor implantologie dragen zorg voor een gedegen voorbereiding op het bekwaam zelfstandig kunnen uitvoeren van de aangeleerde vaardigheden. 

De modulaire opbouw van de opleiding maakt het mogelijk om deelcertificaten te behalen en het volledige curriculum in een eigen tempo te doorlopen. Elk niveau bevat als onderdeel van het curriculum CEPID klinische besprekingsbijeenkomsten na het afronden van het desbetreffende niveau. Indien alle niveaus worden doorlopen en men de volledige opleiding wil afronden worden de volgende eisen gesteld;

  • De cursist een schrijft een scriptie
  • De cursist neemt tenminste deel aan ÈÈn wetenschappelijk onderzoek (retrospectief klinisch multicenter) 
  • De cursist verzorgt een wetenschappelijk artikel of case presentatie in een Nederlands tandheelkundig vakblad.

Voor meer informatie verwijzen we naar het inlogscherm van Dent@c. Op dit inlogscherm kunt u klikken op "publieke manuals" waarna u de opleidingsgids kunt inzien.

Ga naar www.dentac.nl