Samenwerking als sleutel tot succes

CEPCD

Reconstructieve tandheelkundige behandelingen zoals bijv. bij het ontbreken of het slecht functioneren van een of meerdere gebitsfuncties (denk aan: kauwfuncties, esthetiek, etc.), dienen te worden uitgevoerd op basis van herkenbaarheid van functionele problemen (diagnostiek). Het Continuing Education Program in Comprehensie Dentistry is een programma waarin cursisten, tandarts-collegae kunnen participeren in de tandheelkundige behandeling van (verwezen) pati‘nten in de Oisterwijkkliniek, dan wel eigen ingebrachte pati‘nten. Zij worden daarin begeleid door een team van docenten uit verschillende vankgebieden (onder leiding van Jan Smeekens).

In het programma zullen zowel theoretisch aspecten in de vorm van literatuurbesprekingen, seminars en workshops, als klinische handelingen aan de orde komen. Behandelingen worden voorafgegaan door een zorgvuldige en uitgebreide anamnese, diagnostiek, indicatiestelling, behandelingsplanning en gezamenlijke bespreking ervan. Deze bespreking zal kunnen worden bijgewoond door belangstellende collegae (verwijzers, regionale tandartsen, mondhygi‘nisten, participanten en betrokkenen van de Oisterwijkkliniek). Het hele behandeltraject wordt op digitale fotos vastgelegd en tot Powerpoint presentaties verwerkt. Cursisten kunnen deze presentaties verzorgen in afdelingsbijeenkomsten, studiegroepen of bijeenkomsten voor ge•nteresseerden in de Oisterwijkkliniek en daarmee ambassadeur zijn van de Oisterwijkkliniek. Ook bestaat de mogelijkheid case-presentations te publiceren. Soms is dit eenvoudig, zoals bij het ontbreken van een enkel gebitselement in een overigens gezonde dentitie; soms kan dit zeer complex zijn na gedegen analyse van gebitsfuncties. 

Uitgangspunt van elke tandheelkundige hulpverlening dient echter steeds het duurzaam herstel te zijn van gebitsfuncties; m.a.w. hoe dient de dentitie van deze specifieke pati‘nt er na respectievelijk 5, 10 of nog meer jaren uit te zien c.q. te functioneren. 

Kortom: denk restauratief, denk op termijn.

15 Extra Gast-modules

Onlangs is het CEPCD-programma uitgebreid met diverse modules welke worden gegeven door gast-sprekers.
Benieuwd naar de uitbreiding van ons programma en/of de gastsprekers? Bekijk dan HIER de CEPCD website.

Algemene eisen:

Voor toelating van de kandidaat tot het CEPCD-programma dient registratie als tandarts in het BIG-register te hebben plaats gevonden.

De kandidaat wordt tot de opleiding toegelaten nadat de opleider en de opleidingsinrichting daarmee akkoord zijn gegaan.

Klik hier om naar de website van het CEPCD-programma te gaan

Het CEPCD-programma is powered by:

Onderstaande links verwijzen u naar de websites van onze sponsoren: