Jan Smeekens

Jan Smeekens

Tandarts / Docent

Over Jan Smeekens: De drijvende kracht op het gebied van na- en bijscholing, cursussen en workshops. Naast praktijkgenoot ook docent en veelgevraagd spreker op het gebied van Parodontologie en Reconstructieve Tandheelkunde.

Curriculum Vitae 

Jan Smeekens studeerde af als één van de eerste tandartsen van de Nijmeegse Universiteit en werkte vervolgens een aantal jaren in een zeer inspirerende praktijk in Zwitserland. In deeltijd voerde hij tot 2009 een “Verwijspraktijk voor Parodontologie, Implantologie en Reconstructieve Tandheelkunde”. Vanaf 1971 was hij onafgebroken verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en wel op verschillende afdelingen: eerst Prothetische Tandheelkunde en later Parodontologie met vele nascholingsactiviteiten op het gebied van o.a. parodontologie, prothetische en reconstructieve tandheelkunde, craniomandibulaire dysfunctie, implantologie, elektrochirurgie. De juiste doelgroepen voor zijn visie om deze deelgebieden als onmisbare “gereedschappen” te integreren in planning en uitvoering van behandelingen om een optimaal tandheelkundig einddoel te bereiken vond hij op de universiteit in het internationale Masters-programma Parodontologie/Implantologie en bij de Parodontologie-keuzeblokstudenten van het laatste studiejaar. Sinds zijn afscheid van Nijmegen in 2006 vormt deze visie de basis van de CEPCD-opleiding.

Academische opleiding en betrekkingen

1961-1967 Studie Tandheelkunde Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN)
1968-1969 Stafmedewerker Prothetische Tandheelkunde KUN 
1971-1976 Stafmedewerker Prothetische Tandheelkunde KUN, afd. Partiële Prothetiek 
1976-2007 Stafmedewerker Parodontologie KUN

Niet-academische tandheelkundige werkzaamheden

1967-1968 Dienstplichtig Militair Tandarts 1969-1971 Medewerker in gespecialiseerde praktijk in Zwitserland (Reconstructieve THK, Parodontologie, Craniomandibulaire Dysfunctie) 
1971-2009 Deeltijds Verwijspraktijk voor Parodontologie, Implantologie en Reconstructieve Tandheelkunde 
2006-heden Coördinator CEPCD-opleiding, Oisterwijkkliniek, Oisterwijk

Academische taakstelling

1971-1976 Universitair Docent Prothetische Tandheelkunde (Partiële Prothetiek, Craniomandibulaire Dysfunctie) 
1976-2007 Universitair Docent Parodontologie, basisopleiding 
1976-1996 Opleider voor de Tandarts-Parodontoloog 
1978-2003 Docent Postacademisch Onderwijs aan KUN, in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland 
2003-2007 Docent internationale Masters-programma Parodontologie/Implantologie, KUN 
2002-2007 Docent Parodontologie voor keuzeblokstudenten van het laatste studiejaar, KUN

Bestuurlijk activiteiten

1980-1986 Stichting WTA 
1990-1999 Consilium Parodontologicum

Lidmaatschappen

International College of Dentists
Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde 
Nederlandse Vereniging van Tandartsen 
Nederlands Tandheelkundig Genootschap 
Ivoren Kruis Nederlandse Vereniging voor Parodontologie 
Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde 
Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 
Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie

Publicaties in:

  • Boeken:
    • Hoofdstukken over (esthetische) parodontale chirurgie, elektrochirurgie, occlusiecorrectie
  • Tijdschriften
    • J. Clin Periodontol., Nederlands Tandartsenblad, TandartsPraktijk

Cursussen en Voordrachten

Vanaf 1968: 
- talrijke cursussen in binnen- en buitenland gevolgd en gegeven 
- talrijke congressen gevolgd en bijdragen geleverd over thema’s op het gebied van parodontologie, prothetische en reconstructieve tandheelkunde, craniomandibulaire dysfunctie, implantologie, elektrochirurgie