Samenwerking als sleutel tot succes

Preventie Team

Het preventieteam van de Oisterwijkkliniek Tandheelkunde bestaat uit een mondhygieniste en 3 Preventieassistenten. Zij hebben tot doel er samen met u voor te zorgen dat uw mondgezondheid en onderhoud op een dusdanig niveau komt en blijft, dat we er haast zeker van zijn dat uw gebit en eventueel implantaten behouden kunnen worden.

Door wetenschappelijk onderzoek en ervaring weten we inmiddels dat reiniging, tandplakbeheersing en periodiek onderhoud ( maintenance) de meest belangrijke facetten zijn van een succesvolle tandheelkundige behandeling. Een team van daarvoor opgeleide en gecertificeerde preventieassistenten en mondhygiëniste zetten zich, onder toezicht van en samen met tandartsspecialisten zoals parodontologen en implantologen, in om dit optimaal te verzorgen. U wordt door de leden van ons preventieteam professioneel begeleid bij onderhoud aan uw gebit of implantaten. De directe samenwerking met tandarts implantologen en parodontologen, maakt de behandeling en uw gebitsonderhoud in de Oisterwijkkliniek zo bijzonder. Deze (na)zorg is daarom juist bij ons zo volledig mogelijk.

Katri Claassen - Administratieve ondersteuning / Preventie assistente
Administratieve ondersteuning / Preventie assistente
Felicia van Brussel - Preventie assistente
Preventie assistente
Femke op 't Hoog - Preventie assistente
Preventie assistente

 

Wat

Door de aanwezigheid van tandplak en tandvleesbloeding te scoren en vast te leggen kunnen we objectief een beeld verkrijgen omtrent het niveau van reinigen en het onderhoud. Hierbij streven we naar een plaquescore van minder dan 20% voor alle patiënten . Om dit te kunnen bereiken wordt voor iedere patiënt persoonlijk een onderhoudsplan en doeltreffend regime vastgesteld. Uiteraard zullen ook de pockets (ruimte tussen tand en tandvlees) gemeten en vastgelegd worden. Het voordeel hiervan is dat bij vervolgbezoeken veranderingen tijdig kunnen worden vastgesteld. Zo nodig kan er direct een specialist worden ingeroepen.

 

Kosten

De kosten voor een dergelijk onderhoudsregime hangen sterk af van uw eigen inspanningen. Uiteindelijk kunnen, na een geringe plakindexscore bereikt te hebben, de frequentie van de onderhoudsafspraken en daarmee ook de kosten omlaag. En dat is ook door onderzoek aangetoond. Uiteindelijk zullen de kosten voor u en uw verzekeraar op termijn altijd lager zijn, maar bent u wel verzekerd van gebitsbehoud en minder pijnklachten. De kosten worden tevoren steeds met u besproken en desgewenst voor u op papier gezet. Gemiddeld kost periodiek onderhoud tussen de 100 en 150 euro per jaar. Nogmaals: dit hangt sterk af van uw gebitssituatie, maar meer nog van uw eigen inspanningen.