Samenwerking als sleutel tot succes

Prothese

Last van uw prothese?

Heeft u Last van een loszittend gebitprothese, pijn bij het eten, moeite met praten of andere klachten van uw kunstgebit? Overweeg dan eens een afspraak te maken met de tandprotheticus verbonden aan de Oisterwijkkliniek. Tandprotheticus Rolf Lamp (29) is de gebitsprothesespecialist die verantwoordelijk is voor de prothetische behandelingen binnen de Oisterwijkkliniek Tandheelkunde. Met zijn 10 jarige opleiding is hij niet alleen technisch maar ook medisch-biologisch opgeleid.

Elk kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

De tandprotheticus binnen de Oisterwijkkliniek Tandheelkunde is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen en andere uitneembare voorzieningen. Gebruikelijk was het de tandarts die een afdruk van de ‘tandeloze’ kaak maakte en de tandtechnicus een prothese zoals bijvoorbeeld een partiële prothese, frame prothese, overkappingsprothese op implantaten (klikgebit) in opdracht van de tandarts maakte. Vaak wordt nog op deze wijze gewerkt. Echter sinds 1998 is er de specialist, de tandprotheticus, die zowel de tandtechnische als de tandheelkundige behandelingen zelf uitvoert. In de Oisterwijkkliniek Tandheelkunde gebeurt dit in nauwe samenwerking en onder supervisie van de tandarts.

Hoe werkt het bij de tandprotheticus?

Tijdens het eerste bezoek aan de tandprotheticus worden de persoonlijke gegevens, het prothese verleden, gezondheid, huidige klachten en wensen genoteerd. De tandprotheticus voert bij u een mondonderzoek uit waarna hij met u het behandelplan en de daarbij behorende kosten zal bespreken. Als u instemt met het behandelplan dan wordt u meteen geholpen of worden er afspraken gemaakt voor de behandeling. Mocht er echter tandheelkundige behandeling noodzakelijk zijn aan eigen tanden of kiezen of het plaatsen van implantaten, dan zal u binnen de Oisterwijkkliniek doorverwezen worden naar de Tandarts Implantoloog .

De behandeling bij de tandprotheticus

Afdruk (happen)

Bij de eerste behandeling worden de eerste voorlopige afdrukken gemaakt van de beide kaakdelen. Tevens wordt ruime aandacht besteed aan uw esthetische wensen. Indien u beschikt over foto’s van vroeger is het verstandig deze mee te brengen.

Prothese plaatsen

Na enkele behandelingen wordt de prothese geplaatst. De prothese wordt gecontroleerd op pasvorm, esthetiek en spraak. Er wordt tevens uitleg gegeven over draaggewoonten en onderhoud van de prothese.

Na-controle

Na enige tijd controleert de tandprotheticus de pasvorm en het functioneren van de prothese en zal (indien) nodig kleine correcties uitvoeren. Na deze controle is het verstandig uw mondholte iedere twee jaar bij de tandprotheticus te laten controleren.

Overkappingsprothese op implantaten (klikgebit)

Het komt voor dat een gebitsprothese, of alleen het gedeelte dat bestemd is voor de onderkaak, niet goed blijft zitten. Een loszittend onderprothese is zelfs de meest voorkomende klacht bij mensen die een volledige gebitsprothese dragen. Binnen de Oisterwijkkliniek Tandheelkunde wordt dan in overleg met de patiënt gekozen voor implantaten om uiteindelijk een vastzittende onder prothese te krijgen doormiddel van een kliksysteem.

Implantaat is een kunstwortel

Een implantaat is een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen stonden. Meestel wordt niet voor iedere tand een implantaat geplaatst; om een gebitsprothese goed te kunnen dragen zijn twee tot vier implantaten voldoende. Een implantaat is in de regel gemaakt van titanium, en heeft een oppervlaktebewerking ondergaan. Het zijn louter materialen die het lichaam niet afstoot. Een implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is acht tot zestien millimeter lang.De plaatsing gebeurt altijd onder plaatselijke verdoving.

Wanneer kiezen voor implantaten?

Een implantaat wordt vaak geplaatst als u over het functioneren van een ‘normaal’ kunstgebit niet tevreden bent en klachten blijft houden. Of als u na verloop van tijd klachten ontwikkelt.Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees met daaronder het kaakbot, wat klachten kan geven. Bij een controlebezoek kan uw tandprotheticus beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten nodig is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee mogelijkheden (vervanging of aanpassing) geen sprake is, dan zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar de implantoloog in de Oisterwijk kliniek tandheelkunde.De bedoeling is in zo’n geval dat u implantaten krijgt voordat er een nieuw gebitsprothese voor u gemaakt wordt.

Voor het beste resultaat

Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al gelden voor een goed resultaat wel een wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot, uw tandvlees en uiteraard uzelf gezond zijn. Verder moet u bereid zijn de implantaten en de overkappingsprothese (klikprothese) die daarop bevestigd wordt, goed te reinigen. Tot slot; roken en overmatig alcoholgebruik hebben een nadelige invloed op het succes van het implantaat.

De tandprotheticus en de implantoloog.

De tandprotheticus en de implantoloog binnen de Oisterwijk kliniek tandheelkunde werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Ze verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke onderlinge afspraken. Zo weten alle betrokkenen – uw behandelaars en uzelf als patiënt- precies waar ze aan toe zijn. In de meeste gevallen bezoekt u eerst de tandprotheticus. Na beoordeling van uw mond of na een periode waarin u een ‘normaal’ gebitsprothese heeft gedragen, kan het houvast van het ondergebit zo slecht zijn dat Implantaten ter sprake komen. Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is. Wanneer geen hoogte meer aanwezig om de gebitsprothese op vast te houden, wanneer dit het geval is wordt u binnen de Oisterwijkkliniek Tandheelkunde door de tandprotheticus naar implantoloog verwezen. De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel van uw gebitsprothese; de implantoloog verzorgt het vastzittende deel in het kaakbot. In de Oisterwijkkliniek is de tandarts-implantoloog eindverantwoordelijk voor de behandeling.

Verschillende systemen.

Er bestaan verschillende verankeringssystemen om de gebitsprothese vast te zetten over de implantaten.De twee meest toegepaste zijn een systeem met drukknoppen en een systeem met een steg of, dat is een staafje tussen de implantaten. De tandprotheticus en de implantoloog bespreken met u welk systeem voor u het meest geschikt is. De keuze hangt met verschillende factoren samen.

Het plaatsen van de implantaten.

Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken. Om te beginnen ontvangt de implantaatbehandelingscoördinator u, om samen met u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën kunt u op de vragenlijst vermelden. Na het invullen van deze vragenlijst wordt uw mondholte onderzocht. Ook wordt er een röntgenfoto gemaakt van uw kaken. Aan de hand van het onderzoek en de foto wordt een behandelplan gemaakt en met u besproken. Aarzelt u niet om toelichting of aanvullende informatie te vragen; de implantoloog zal u zo goed omgelijk antwoord geven. Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoedt, vult de implantaatbehandelingscoördinator samen met u de nodige (aanvraag)- formulieren in. Aan het einde van het bezoek wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten.

Het maken van de overkappingsprothese op implantaten (klikgebit)

Als de implantaten zijn geplaatst, komt u na enige tijd weer terug bij de tandprotheticus. Opnieuw zullen er verschillende afspraken nodig zijn voor het aanmeten van uw nieuwe overkappingsprothese op implantaten. De tandprotheticus spant zich ervoor in om het overkappings prothese perfect op de implantaten te laten passen.

Nacontrole

De tandprotheticus en de implantoloog maken beiden na het plaatsen van het gebit een aantal afspraken met u voor controle.

Goed schoonmaken is van groot belang

Implantaten gaan in principe lang mee. Een goede hygiëne voor uw mond en uw gebitsprothese is van allergrootste belang voor het behoud van de implantaten.De belangrijkste plaatsen die schoon moet blijven, zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie leert u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn.Daarnaast moet u regelmatig naar de implantoloog of mondhygiëniste om uw implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het schoonhouden van het kunstgebit en de mondholte. Om deze te laten controleren bezoekt u ook nog periodiek de tandprotheticus.

Financieen en garantie

In regel gaat een gebitsprothese vijf tot acht jaar mee. Na de tijd zal de prothese aan vervanging toe zijn. Alle zorgverzekeraars hebben de vergoeding van gebitsprotheses opgenomen in hun zorgpakket. Ook voor een overkappingprothese op implantaten is een gedeeltelijke tot volledige vergoeding mogelijk.Uw gebitsprothese is met zorg vervaardigd om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus en de implantoloog binnen de Oisterwijkkliniek Tandheelkunde zijn samen verantwoordelijk voor garantie en duurzaamheid. Als er problemen zijn, kunt u zich eerst bij de tandprotheticus (Rolf Lamp) melden.